18+

ĐUA TOP RANK - MÙA 3

Cập nhật : 17-12-2020

- Thời gian: Từ 30/11/2020 đến 23h59 ngày 03/01/2021

- Nội dung:

  • Top 10 người chơi xếp hạng Rank cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo thứ hạng
  • kết quả sẽ căn cứ trên BXH Rank vào thời điểm kết thúc mùa giải để tổng kết và trao thưởng
  • Phần thưởng outgame, người chơi sẽ cung cấp thông tin và nhận trong 14 ngày kể từ ngày kết thúc.
  • Trong mọi trường hợp, quyết định của GM là quyết định cuối cùng.
  • Nội dung phần thưởng, xin xem cụ thể tại bảng thông tin này.