18+

CẨM NANG TÂN THỦ - PHẦN 2

Cập nhật : 29-09-2020

Sau khi ngâm cứu các cách để cường hóa cho "xế yêu" thì hôm nay, mời quý Xạ Thủ cùng Tiểu Mật ngâm cứu các cách tìm vàng cũng cùng tìm hiểu về 1 trong những tính năng đặc sắc của GunX: Fire nha.

I, Giới Hạn Vàng Tuần

- Vàng trong GunX có giới hạn nhận mỗi tuần. Tại các chế độ đấu, giới hạn nhận Vàng mỗi tuần là 3500.

- Vàng từ các cách nhận khác như Nhiệm Vụ, Thành Tựu sẽ không tính vào giới hạn này

- Điểm Danh Dự duy trì tốt sẽ thêm giới hạn nhận Vàng

- Vào 00h00 mỗi ngày, hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái Điểm Danh Dự của người chơi.

 • Nếu điểm Danh Dự = 100, giới hạn vàng Tuần + 100
 • Nếu điểm Danh Dự thấp hơn 60, giới hạn Vàng tuần -200

- Quý Xạ Thủ có thể dùng vàng để mua Tank, Tăng Cấp, Cường Hóa Tank nữa nha. 

II, Ngọc và Khảm Ngọc

- Quý Xạ Thủ tiến hành khảm ngọc vào các ô tương ứng sẽ tăng thêm chỉ số và thuộc tính

- Người chơi có thể sở hữu Ngọc bằng cách dùng Vàng, Kim Cương hoặc Mảnh Ngọc

 • Vàng: Tiêu hao Vàng để mở 1 hoặc 5 lần, nhận Ngọc lv 2-3
 • Kim Cương: Tiêu hao Kim Cương để mở 1 hoặc 5 lần, nhận ngọc Lv 4-5
 • Mảnh Ngọc: Dùng để mua Ngọc tại Shop, Ngọc Đặc Thù của mỗi Tank chỉ có thể mua bằng Mảnh Ngọc

- Hiện có 3 loại Ngoại là Lam, Tím Và Lục. Mỗi loại sẽ có các hiệu quả khác nhau

- Người chơi tối đa có thể mở được 30 Ô Ngọc, mỗi loại tối đa trang bị 10 viên theo màu

- Ngọc được chia thành các thuộc tính sau:

 • Tấn công: Mỗi cấp tấn công tăng sát thương trực tiếp các loại đạn 0,1%
 • Phá Giáo: Mỗi cấp tấn công tăng sát thương trực tiếp các loại đạn 0,1% (Chỉ tăng khi chính xác Creat, Wonderful, Perfect)
 • Trị Liệu: Mỗi cấp tấn công tăng 0,15% hiệu quả hồi phục HP
 • Nộ Khí: Mỗi cấp tấn công tăng 0,15% hiệu quả tăng nộ khí
 • HP: Mỗi cấp tấn công tăng 0,15% giới hạn điểm HP
 • Giáp: Mỗi cấp tấn công tăng 0,1% hiệu quả miễn thương của xe

- Phân giải Ngọc nhận được Mảnh Ngọc, có thể sử dụng Mảnh Ngọc để mua các loại Ngọc cao cấp tại Shop Ngọc.