18+

[ HƯỚNG DẪN ] ĐẤU TRƯỜNG 100

Cập nhật : 28-09-2020

Xin mời quý Xạ Thủ, cùng Tiểu Mật tìm hiểu về 1 trong những tính năng cực kỳ hấp dẫn của GunX: Fire là Đấu Trường 100 nha.

Thời gian:

- Từ 07h00 đến 01h00  hôm sau sẽ mở Đấu Trường 100

- Mỗi 20h00 Thứ 7 sẽ đóng cổng vào Đấu Trường 100

- 00h00 chủ nhật sẽ reset tiến độ ải.

Giới thiệu cách chơi

- Đấu Trường 100 có 20 ải, mỗi ải đều có 1 phần thưởng vượt ải

- 10 ải đầu là hình thức Huyết Chiến 5 VS 5, 10 ải sau là Chế độ Triệu Tập

- Người chơi có thể lập team thách đấu, ải thách đấu là ải tương ứng tiến độ hiện tại của chủ phòng.

- Chủ phòng chỉ có thể mời ngươi chơi có trình độ không thấp hơn mình.

- Nhận lời mời của người chơi khác, thách đấu ải đã thông qua và chiến thắng, sẽ nhận được Xu Anh Hùng và điểm Dũng Giả.

- Nếu số người của team không đủ, sẽ có những "người bạn" được hệ thống gửi đến để tham gia đủ team 5 người. Nhưng trình độ sẽ "gà" hơn người chơi, kiến nghị nên tập hợp anh em để khiêu chiến.

Bảng Dũng Giả

- Căn cứ điểm Dũng Giả của người chơi để xếp hạng.

Shop Anh Hùng

- Có thể sử dụng Xu Anh Hùng để mua các phần thưởng trong shop Anh Hùng tại giao diện Shop

Giao diện hoạt động

Khiên chiến Ải

Thưởng vượt ải

Shop Anh Hùng

Kính chúc quý Xạ Thủ có những trải nghiệm vui vẻ khi tham gia GunX: Fire