18+

[ HƯỚNG DẪN ] ĐẠI CHIẾN HOÀNG ĐẠO

Cập nhật : 28-09-2020

Điều kiện mở:

- Nhân vật đạt Lv sẽ mở

- Thời gian hoạt động: Chủ nhật, T3, T5 từ 07h00 đến 23h00

Qui tắc đấu:

- Sủ dụng chế độ Huyết Chiến 5 Vs 5, chỉ tham gia báo danh đơn.

- Mỗi lần mở sẽ chọn 1 xe Hoàng Đạo làm chủ đề, tất cả người chơi sẽ sử dụng thống nhất 1 chủ đề để chiến đấu

Xếp hạng:

- Người chơi tham gia 12 Chòm Sao sẽ nhận được điểm Hoàng Đạo của chủ đề xe, Điểm Hoàng Đạo của mỗi xe sẽ độc lập với nhau.

- Thắng mỗi trận sẽ được 5 điểm, thua được 1 điểm, biểu hiện xuất sắc sẽ được thêm 1 điểm, MVP sẽ được 1 điểm.

- Mỗi ngày được tham gia tối đa 10 trận để tích tích luỹ dùng để xếp hạng

- Nếu tham gia hơn 10 trận trong ngày, sẽ lấy giá trung bình rồi nhân 10 sau đó lấy số nguyên để xếp hạng.

- BXH Hoàng Đạo độc lập, chỉ xếp hạng TOP 100.

- Mở chủ đề mới, sẽ reset điểm của chủ đề này về 0.

Giao diện hoạt động